ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია

მაია მაჭავარიანი – ფსიქოლოგიის დოქტორი, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი.