ფსიქოლოგია საზოგადოების სამსახურში

მარინე ჩიტაშვილი – ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი.