კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოზური აშლილობების დროს

არჩილ ბეგიაშვილი – მედიცინის დოქტორი, თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიის და ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი. საქართველოს კოგნიურ-ბიჰევიორალური თერაპიის საზოგადოების დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი.