არტიკულაციისა და ფონოლოგიის დარღვევა ბავშვებში

თიკო ანთიძე – კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის მაგისტრი. ენისა და მეტყველების თერაპევტი.