ვინ უნდა დაეხმაროს ბავშვს სასკოლო სწავლის მზაობის შექმნა – შენარჩუნებაში?!

თამარ მუსერიძე-ჯავახიშვილი – ფსიქოლოგიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.