პიაჟეს ქართველი კრიტიკოსი (იათამზე კოტეტიშვილი)

ჩვენ ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივრთ