კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის დროს

ქეთევან აბდუშელიშვილი – მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი, კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპევტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საოჯახო ცენტრ ‘თბილისი კის’ ხელმძღვანელი.