მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა ფსიქოთერაპიაში

მარიამ ფანჯიკიძე – ფსიქოლოგიის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.