კომუნიკაციის მნიშვნელობა მეტყველების განვითარების სტიმულირების პროცესში

ანა შამათავა – ენისა და მეტყველების თერაპევტი.
თიკო ანთიძე – ენისა და მეტყველების თერაპევტი.