ფსიქოლოგის როლი ბავშვთან დაკავშირებული საოჯახო დავების იურიდიული გადაწყვეტის პროცესში

თამთა საამიშვილი – ფსიქოლოგი. ორგანიზაცია “გამოყენებითი ფსიქოლოგიის და კვლევის ცენტრის” თანადამფუძნებელი.