იზოლაციით გამოწვეული შფოთვა ბავშებში

ხატია ხომერიკი – კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ა.ი.პ. “საქართველოს ბავშები” ქცევითი თერაპიის პროგრამის სუპერვაიზერი.