თამაშის როლი ბავშვის ფსიქოლოგიურ განვითარებაში

თამარ მიქიაშვილი – კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი; მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის ადრეული ინტერვენციის პროგრამის ხელმძღვანელი.