ენისა და მეტყველების განვითარების სტიმულირება ქცევითი ინტერვენციის გამოყენებით

გვანცა ჩვამანია – ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი.