ფსიქოლოგია ევოლუციურ ჭრილში

დალი ბერეკაშვილი – ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი.