კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია დეპრესიის დროს

ნატო სარჯველაძე – ფსიქოლოგი, ბრიტანული ფსიქოლოგიის ასოციაციის, ბრიტანთის ჯანმრთელობის და მზრუნველობის პროფესიონალთა კავშირის მიერ აკრედიტირებული ფსიქოთერაპევტი.