დასჯის გამოყენება ქცევით თერაპიაში

გვანცა ჩავამანია – ქცევის ანალიტიკოსი.