დიპლომისშემდგომი განათლება ფსიქოთერაპიაში – გეშტალტთერაპია

დიმიტრი ნადირაშვილი – საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.