აუტიზმი და ანორექსია, საერთო მახასიათებლები და მკურნალობის სტრატეგია

ქეთი ჭანტურია – ლონდონის ქინგს კოლეჯის სრული პროფესორი, მოცლის ჰოსპიტალის წამყვანი კლინიკური ფსიქოლოგი. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი.