კოგნიტურ- ბიჰევიორული თერაპია აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების დროს

ვახტანგ ნოზაძე – ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ “კამარას” ფსიქოთერაპევტი.