ქცევითი თერაპია პანდემიის დროს – არსებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები

თინათინ ჭინჭარაული – ფსიქოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მენცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი. ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის კლინიკური და კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ამერიკის შეერთებული შტატების ქცევის ანალიტიკოსთა სასერტიფიკატო საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული ქცევის ანალიტიკოსი (BCBA).