საახალწლო სიმბოლოების გავლენა ბავშვის განვითარებაზე

თეა გოგოტიშვილი – ფსიქოლოგიის დოქტორი; წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; დიმიტრი უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი; EAGT აკრედიტებული, EAP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი.