მეტყველების თერაპია რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან

ანკა შამათავა – კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის მაგისტრი.