სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვის მშობლები – საჭიროებები და გამოწვევები

თამარ გაგოშიძე – ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი.