მეტყველების განვითარება

ზურაბ ვახანია – საქართველოს ფსიქოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე; პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორი.