ნათელა იმედაძე – მოგონებები.

ნათელა იმედაძე – ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ემერიტუსი.