ჟურნალის შესახებ

ჟურნალის მიზანი

ელექტრონული ჟურნალი „geopsychology.org“– ის მიზანია საზოგადოებას გააცნოს ინფორმაცია ფსიქოლოგიის, ფსიქოლოგებისა და ფსიქოლოგთა ნააზრევის შესახებ.
 

მისიის განაცხადი

ვაცნობიერებთ რა ფსიქოლოგიური მეცნიერების ცნობადობის ზრდის პროცესში ინფორმაციის საჯაროობისა და ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას, ასევე პასუხისმგებლობას მკითხველის წინაშე, საქმიანობის პროცესში სარედაქციო ჯგუფი ორიენტირებული იქნება შემდეგ ღირებულებებზე:
 
შევქმნათ მკითხველზე ორიენტირებული, ადვილად გასაგები და ხელმისაწვდომი ინფორმაციული სივრცე.
 
ვაწარმოოთ დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა.
 
ვიყოთ მუდმივ კონტაქტზე მკითხველთან და ვიხელმძღვანელოთ მკითხველის ინტერესებიდან გამომდინარე.
 
შევქმათ, ურთიერთპატივისცემაზე, ნდობაზე და პროფესიონალიზმზე დაფუძნებული სარედაქციო გარემო.
 
მუდმივად ვიზრუნოდ საკუთარი თვისა და ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტის განვითარებაზე.
 
ვუპასუხოთ თანამედროვე ბეჭდური მედიის მოთხოვნას, კორესპონდენტი მაღალ დონეზე ფლობდეს იმ სფეროს რომელსაც აშუქებს.
 
გავიზიაროთ და მივუახლოვდეთ პროფესიული წერის თანამედროვე სტანდარტებს.
 
გავიზიაროთ და ჩვენს საქმიანობაში ვიხელმძღვანელოთ ჟურნალისტიკასა და ფსიქოლოგიაში დამკვიდრებული ეთიკური ნორმებით.